Kliek op die foto vir meer inligting en op die "go to link" vir die dier se EBV

LOT 30 LR13101
LR13101 ROOIBOS EEN VAN DIE BESTE BULLE WAT LE ROC NOG GETEEL HET. UITSTEKENDE BREEDTE, LENGTE EN BESPIERING.
LOT 31 LR13174
LR13174 NEO DIK BUL WAT BAIE VLEIS DRA MET UITSTEKENDE GROEISYFERS
LOT 66 LR13354 CHESTER
'n DE KOCK(WBF0752) SEUN WAT BAIE VOL IS IN DIE AGTERKWART
LOT 78 LR13302 LEXUCO
DIEP DONKERROOI BUL UIT UITSTEKENDE MOEDER.
LOT 88 LR13180
MEDIUMRAAM DE KOCK KLEINDOGTER MET 'N STERK BULKALF (LR1637) WAT BAIE POTENSIAAL TOON
(+15:200D EN +21: 400F). 10 WEKE DRAGTIG VAN LR13101 ROOIBOS OF SW1358 RANKING ROC
LOT 89 LR14712
UITSONDERLIKE VERS WAT ROOI GEEN DRA. TWEEDE OP WERELDKONGRES. 3.5 MNDE DRAGTIG VAN
LR16MULT599
LOT 107 LR13688
UITSTEKENDE DONKERROOI VERS MET BAIE BREEDTE. 5MNDE DRAGTIG VAN LR16MULT600.
LOT 108 LR10537
PRAGTIGE VRUGBARE KOEI. 7.5 MAANDE DRAGTIG VAN LR09190, LR13222, RO12108.
LOT 113 LR09178
UITSTEKENDE KOEI UIT ROOI VAAR. 6MNDE DRAGTIG VAN LR11482 (JACKPOT SEUN WAT OOK ROOI GEEN DRA).
LOT 114 LR13651
GEBALANSEERDE VERS. 6MNDE DRAGTIG VAN LR16MULT600.
LOT117 LR1372
WOEMA DOGTER MET BAIE DIEPTE. 6MNDE DRAGTIG
Show More

Proudly created by Nadia Verster

Address P.O. BOX 2 TWEESPRUIT - SOUTH AFRICA - 9770  

Email lerocbrangus@gmail.com

Tel +27 82 7791 454

  • Wix Facebook page