PADAANWYSINGS

Ko-ordinate: S29 22’ 3577  E27 15’ 7484

 

Vanaf Bloemfontein lughawe - ry 86km op N8 (verby
Thaba Nchu, verby Tweespruit), regs by Westminster-kruising.
Vanaf Ladybrand - ry 35km op N8 in Bloemfontein-rigting,
links by Westminster-kruising.
Vanaf kruising volg wegwysers vir 4km.

"Gehalte Met Gehardheid"

DIRECTIONS

Coordinates: S29 22’ 3577   E27 15’ 7484

 

From Bloemfontein Airport - drive 86km on N8 (past
Thaba Nchu, past Tweespruit), turn right at Westminster-crossing.
From Ladybrand - drive 35km on N8 in Bloemfontein-direction,
turn left at Westminster-crossing.
From crossing follow the directions for 4km.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proudly created by

            Jan-Paul & Nadia Verster

  • Wix Facebook page