SPREUKE 10:28 (16.10.2021)

  [28] Vir die regverdiges lê daar vreugde voor;
  die goddeloses het geen toekoms nie.

SPREUKE 12:28 (9.10.2021)

   [28] Vir die regverdiges lê daar vreugde voor;
  die goddeloses het geen toekoms nie.

ROMEINE 12:21 (2.10.2021)

   [21] Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie,
  maar oorwin die kwaad deur die goeie.

MATHEUS 6:33 (25.9.2021)

  [33] Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

PSALM 127:2 (11.09.2021)

   [2] Tevergeefs dat julle vroeg opstaan
  en laat gaan slaap
  om met moeite 'n bestaan te maak.
  Vir dié wat Hy liefhet,
  gee die Here dit in hulle slaap.

JAKOBUS 1:17 (4.09.2021)

     [17] Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. 

SPREUKE 15:15 (26.08.2021)

Dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens; die blymoedige mens se hele lewe is 'n fees.

1 TESSALONISENSE 5:18 (30.07.2021)

18Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

GALASIËRS 5:16  (2.07.2021)

16Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.

2 KORINTIËRS 5:21  (10.06.2021)

21Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.

 PSALMS 139:24 (15.05.2021)

Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!

JOHANNES 11:26   (01.05.2021)

en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?”

SPREUKE 23:13 (15.04.2021)

13Moenie huiwer om 'n kind te straf nie, want as jy hom slaan, red jy sy lewe.

hexagon%20-%20groen%20raam%20-%2050%20tr
hexagon - beige - 30 transparent.png
hexagon - donker - 30 transparent.png

ROMEINE 8:38-39

[20.3.2021]

ROMEINE 8:31

[10.3.2021]

ROMEINE 8:28

[1.3.2021]

PSALMS 119:143 [4.4.2021]
 PSALMS 23:6 [29.3.2021]
 SPREUKE 23:13 [1.4.2021]
3 JOHANNES 1:4 [24.3.2021]
 HEBREËRS 4:12 [9.4.2021]

1 JOHANNES 4:18 [12.2.2021]

FILIPENSE 4:12

[5.1.2021]

1 JOHANNES 2:17 [2.12.2020]
1 JOHANNES 1:9 [1.12.2020]
1 JOHANNES 2:5 [25.11.2020]

Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.

Al oorval angs en benoudheid my, in u gebooie bly ek my verlustig.

Moenie huiwer om 'n kind te straf nie, want as jy hom slaan, red jy sy lewe.

6 U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

Niks verskaf my groter vreugde nie as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe.

"Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here."

 

"Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?"

 

"Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is."

"Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie."

"Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee!"

"En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe."

"Maar as ons ons sondes bely - Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid."

"Wie Sy woord egter gehoorsaam - in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is."

GENESIS 22:14
[05.10.2020]

Toe noem Abraham die plek: "Die Here voorsien." Daar word nou nog gesê: "Op die berg van die Here word voorsien."

PSALM 105:40
[25.09.2020]

"Toe hulle kos vra, het Hy kwartels laat kom en sy volk met brood uit die hemel versadig."

JOHANNES 5:8
[11.09.2020]

Jesus sê toe vir hom: "Staan op, tel jou goed op en loop."

MATHEUS 5:37
[04.08.2020]

"Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose.”

GALASIERS 5:22
[29.07.2020]

"Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing."

JESAJA 40:31
[22.07.2020]

"..maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag.

Hulle vlieg met arendsvlerke,

hulle hardloop en word nie moeg nie,

hulle loop en raak nie afgemat nie."

JESAJA 40:29
[15.07.2020]

"Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie."

JOHANNES 16:24
[08.07.2020]

"Tot nou toe het julle nog nie in my Naam gebid nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.”

JOHANNES 16:23
[01.07.2020]

Daardie dag sal julle nie meer vrae aan My stel nie. “Dít verseker Ek julle: Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir julle gee."

HOSEA 10:12

[21.06.2020]

Ek het gesê: “Saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land! Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet.”

JOSUA 24:15

[06.06.2020]

"Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien: die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.”

SAGARIA 4:6  

[25.05.2020]

Toe sê hy vir my: “Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.”

FILIPPENSE 4:19

[08.05.2020]

"En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.."

EFESIËRS 2:5

[08.04.2020]

"Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! "

PSALM 65:12 
[03.03.2020]

"U kroon die jaar met U goeie gawes. Waar U ook gaan, is daar oorvloed!"

JOHANNES 14:6
[14.02.2020]

Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.”

2 KONINGS 3:15

[15.11.2019]

My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. 

JAKOBUS 1:2-3
[23.01.2020]

"So sê die Here: Daar sal damme en damme water in hierdie vallei staan. Kyk, so sê die Here: Julle sal nie wind of reën sien nie, en tog sal hierdie vallei vol water word, sodat julle en julle slagvee en julle pakdiere kan drink. Vir die Here is dit maar iets gerings om te doen."

EFESIËRS 5:16-17 [10.12.2019]

"Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen."

JESAJA 30:21

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor se, "Hier is die pad, loop hierlngs."