Proudly created by

            Jan-Paul & Nadia Verster

  • Wix Facebook page

6Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. 7As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.”

JOHANNES 14:6 14.02.2020

2 KONINGS 3:15

15.11.2019

My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, 3want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. 

JAKOBUS 1:2-3 23.1.2020

So sê die Here: Daar sal damme en damme water in hierdie vallei staan. 17Kyk, so sê die Here: Julle sal nie wind of reën sien nie, en tog sal hierdie vallei vol water word, sodat julle en julle slagvee en julle pakdiere kan drink. 18Vir die Here is dit maar iets gerings om te doen

EFESIERS 5:16-17 10.12.2019

16 Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. 17 Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen.

JESAJA 30:21

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor se, "Hier is die pad, loop hierlngs."