FILIPENSE 4:12

5.1.2021

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee!

GENESIS 22:14
05.10.2020

14 Toe noem Abraham die plek: "Die Here voorsien." Daar word nou nog gese: "Op die berg van die Here word voorsien."

40 Toe hulle kos vra, hetHy kwartels laat kom en sy volk met brood uit die hemel versadig.

PSALM 105:40
25.09.2020
JOHANNES 5:8
11.09.2020

8 Jesus se toe vir hom: "Staan op, tel jou goed op en loop."

MATHEUS 5:37
04.08.2020

37Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose.”

29.07.2020
GALASIERS 5:22

22Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23nederigheid en selfbeheersing. 

31maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag.

Hulle vlieg met arendsvlerke,

hulle hardloop en word nie moeg nie,

hulle loop en raak nie afgemat nie.

JESAJA 40:31
22.07.2020

29Hy gee die vermoeides krag,

Hy versterk dié wat nie meer kan nie.

JESAJA 40:29
15.07.2020

Tot nou toe het julle nog nie in my Naam gebid nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.”

JOHANNES 16:24
08.07.2020

Daardie dag sal julle nie meer vrae aan My stel nie. “Dít verseker Ek julle: Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir julle gee.

JOHANNES 16:23
01.07.2020

2Ek het gesê: “Saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land! Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet.”

HOSEA 10:12

21.06.2020

SAGARIA4:6  

6Toe sê hy vir my: “Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.”

15Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien: die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.”

JOSUA 24:15

25.05.2020
06.06.2020

FILIPPENSE 4:19

08.05.2020

19 En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus..

EFESIËRS 2:5 08.04.2020

5 Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! 

PSALM 65:12 
3.3.2020

12 U kroon die jaar met U goeie gawes. Waar U ook gaan, is daar oorvloed!

JOHANNES 14:6 14.02.2020

6Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. 7As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.”

2 KONINGS 3:15

15.11.2019

My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, 3want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. 

JAKOBUS 1:2-3 23.1.2020

So sê die Here: Daar sal damme en damme water in hierdie vallei staan. 17Kyk, so sê die Here: Julle sal nie wind of reën sien nie, en tog sal hierdie vallei vol water word, sodat julle en julle slagvee en julle pakdiere kan drink. 18Vir die Here is dit maar iets gerings om te doen

EFESIERS 5:16-17 10.12.2019

16 Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. 17 Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen.

JESAJA 30:21

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor se, "Hier is die pad, loop hierlngs."

Proudly created by

            Jan-Paul & Nadia Verster

  • Wix Facebook page