SAGARIA 4:6

FILIPPENSE 4:19

08.05.2020

19 En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus..

6Toe sê hy vir my: “Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.”

EFESIËRS 2:5 08.04.2020

5 Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! 

PSALM 65:12 
3.3.2020

12 U kroon die jaar met U goeie gawes. Waar U ook gaan, is daar oorvloed!

JOHANNES 14:6 14.02.2020

6Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. 7As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.”

2 KONINGS 3:15

15.11.2019

My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, 3want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. 

JAKOBUS 1:2-3 23.1.2020

So sê die Here: Daar sal damme en damme water in hierdie vallei staan. 17Kyk, so sê die Here: Julle sal nie wind of reën sien nie, en tog sal hierdie vallei vol water word, sodat julle en julle slagvee en julle pakdiere kan drink. 18Vir die Here is dit maar iets gerings om te doen

EFESIERS 5:16-17 10.12.2019

16 Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. 17 Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen.

JESAJA 30:21

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor se, "Hier is die pad, loop hierlngs."

HOSEA 10:12 
 27.05.2020

2Ek het gesê: “Saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land! Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet.”

Proudly created by

            Jan-Paul & Nadia Verster

  • Wix Facebook page