hexagon%20-%20groen%20raam%20-%2050%20tr
hexagon - beige - 30 transparent.png
hexagon - donker - 30 transparent.png

Video

Video

LR18430: BUL MET GOEIE VERDONKERING, VERTOON REGDEUR GOEIE BREEDTE VAN VOOR NA AGTER.

LR18382: HARDE ANGUS-TIPE BUL MET GOEIE BESPIERING WAT OP VERSE GEBRUIK KAN WORD.

Video

LR18268: HIERDIE LATER RYP BUL HET 'N BREE BEK, STERK AGTERKWART EN GOEIE SKEDE - IS DEURGANGS BREED MET UITSTEKENDE GROEISYFERS.

Video

LR14206: KLIPHARDE JACKPOT JNR (LR1193, NASIONALE SWART KAMPIOEN 2015) SEUN MET BAIE GOEIE BESPIERING, STERK HAKKE EN BAIE GOEIE LENGTE.

Video

LR17896: GROTER RAAM BUL MET 'N BAIE STERK BRANGUS KOP EN DIEP AGTERKWART - SY PA WAS ALTYD VET EN SY HALFBROER, LR17615 MR BOLD VENTURE IS VERKOOP VIR R245K OP DIE VELDBULVEILING. 

Video

LR13778: 'N FENOMINALE V599103 SEUN MET LENGTE, DIEPTE, BESPIERING, BREE BEK EN STERK VOORARM - WAG VIR SEMEN MORFOLOGIE GOEDKEURING.

Video

LR13509: BESONDERSE KUDDEVAAR MET STERK VOORARM, BESONDERSE LENGTE, PRAGTIGE KOP EN GOEIE TESTES - SAADAANDEEL WORD TERUG GEHOU.

Video

LR16021: BUL MET GOEIE LENGTE EN BAIE GOEIE GROEISYFERS - BUL UIT 2 OUPA LYNE WAT DIEP SPORE IN ONS KUDDE GETRAP HET - WOEMA (KB0776) EN V599103 - GESKIK VIR VERSE. 

Video

LR17810: LANG LYF, BREE, KORT SKEDE EN GOEIE VERSE BUL UIT OU BEKENDE BLOEDLYNE.

Video

LR17952: GROTER RAAM VLEISBUL.