top of page
hexagon%20-%20groen%20raam%20-%2050%20tr
hexagon - beige - 30 transparent.png
hexagon - donker - 30 transparent.png

Video

LR18430: BUL MET GOEIE VERDONKERING, VERTOON REGDEUR GOEIE BREEDTE VAN VOOR NA AGTER.

Video

LR18382: HARDE ANGUS-TIPE BUL MET GOEIE BESPIERING WAT OP VERSE GEBRUIK KAN WORD.

Video

LR18268: HIERDIE LATER RYP BUL HET 'N BREE BEK, STERK AGTERKWART EN GOEIE SKEDE - IS DEURGANGS BREED MET UITSTEKENDE GROEISYFERS.

Video

LR14206: KLIPHARDE JACKPOT JNR (LR1193, NASIONALE SWART KAMPIOEN 2015) SEUN MET BAIE GOEIE BESPIERING, STERK HAKKE EN BAIE GOEIE LENGTE.