top of page

DRAGTIGE VERSE TE KOOP

Hierdie is almal gekeurde stoet verse. Die vaderskap kan deur DNA bepaal word om dit SP verse te maak. 90% van ons kopers is kommersiele kopers wat nie ouerskap verlang nie en daarom wys die verse nog as B verse by die genootskap.
bottom of page